ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

 ΤHE METRO CLOCK   

2001      

 

 

 

Η τοποθέτηση γλυπτικής σύνθεσης, με τίτλο Το Ωρολόγιον του ΜΕΤΡΟ, στον κομβικό σταθμό της Πλατείας Συντάγματος, πέρα από την αισθητική αξία του γλυπτού έργου, έχει μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο χώρο εκτίθενται αρχαία τεκμήρια του πολιτισμού των προγόνων μας.

    Η ιδιαιτερότητα προκύπτει από τη συνύπαρξη στον ίδιο χώρο τεχνικών και καλλιτεχνικών έργων μέσα από τα οποία εγγράφεται σε διάφορα υλικά η ΣΥΝΕΧΕΙΑ και η ΕΞΕΛΙΞΗ στη διαχρονικότητα του Ελληνικού πολιτισμού.

   Αυτή τη συνέχεια εκφράζει και το τεχνικό έργο του ΜΕΤΡΟ καθώς επενδύει στην ποιότητα του περιβάλλοντος πέρα από τον λειτουργικό του ρόλο με την τοποθέτηση σύγχρονων έργων τέχνης στους χώρους του, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο την αισθητική αγωγή του πολίτη.

    Η τοποθέτηση στο συγκεκριμένο χώρο ενός σύγχρονου γλυπτού έργου με θέμα το ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ, εμπεριέχει το νόημα της διαχρονικότητας, της ροής του πολιτισμού, καθώς υποβάλλει την αίσθηση του ΧΡΟΝΟΥ.

   Το ΧΡΟΝΟ  όχι μόνο στην επικαιρότητα, αλλά στη διαχρονικότητα της συνέχειας του Πολιτισμού, όπου τα αρχαία έργα δεν καθηλώνουν στο παρελθόν αλλά εμπνέουν και  διδάσκουν πως να αντιμετωπίσουμε το μέλλον.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικά: Μπρούντζος, ανοξείδωτος χάλυβας και οι μηχανισμοί των Ωρολογίων.

Διαστάσεις: ύψος 5,50 μ. πλάτος 16, 50μ, βάθος 2,40μ

 Η σύνθεση στηρίζεται στη βασική μορφή του ΤΡΟΧΟΥ με συνειρμούς από τροχούς παλαιών τρένων και παλαιών ρολογιών, για να υποβάλει την αίσθηση του χρόνου και της κίνησης.

 Η μελέτη και η κατασκευή διήρκεσαν ένα χρόνο, καθώς έπρεπε να μελετηθούν με ακρίβεια στατικά και λειτουργικά ζητήματα.

 

 

                     

 

 

  INTERNATIONAL WATCH 

                              THE WATCH MAGAZINE FROM IWC SCHAFFHAUSEN

                                              No 2/SUMMER 2002

                                                          

    THE PRE-OLYMPIAN CLOCK

 

   By Randolph Braumann  

 Countless bets are currently being taken as to whether the Greeks will succeed in completing the venues of the 2004 Olympic Games on time. They will probably manage it as planned, with a good chance that everything will be better than expected. After all, the new underground station is far more beautiful than anyone had dared hope. Worldwide, there can scarcely be another subway station as attractive as the one in Syntagma Square: the gigantic marble hall it reminds one of a museum. The architects have exhibited all the antique finds uncovered during the excavation of the tunnel in display cases or as decoration for the walls.

   But the main eye-catcher is undoubtedly a remarkable three-wheel clock in the empty space under the ceiling: The Metro Clock is the work of a sculptor known internationally as Theodoros. His full name is Theodoros Papadimitriou and he is seventy years old. His electrically powered, stainless steel clock is partially bronze-plated. The bronze is supposed to create a mental link to the bronzes of antiquity. Visitors to the Olympics will not be able to ignore the Metro Clock.

    To ensure that everything at the Syntagma Station is still as spic-and-span in 2004 as it is today, the operators have introduced a draconian set of regulations. Food and drink may neither be unpacked nor consumed in the new Athens underground. Smoking? Unthinkable. Video surveillance everywhere, 24 hours a day.

     Who would dare to say now that the Greeks were the inventors of chaos? Historically, the matter is undisputed.

Then again, it was a long time ago.

  

    

    ΤΟ ΠΡΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ  

 

    Από τον Randolph Braumann       (Μετάφραση από τα Αγγλικά)                                                                                                 

    Αμέτρητα είναι τα στοιχήματα, που προσφάτως έχουν παρθεί, για το κατά πόσο οι Έλληνες θα επιτύχουν να καλύψουν εγκαίρως τη διοργάνωση των επερχόμενων Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Πιθανώς να τα καταφέρουν όπως είναι προγραμματισμένοι, με κάποια τύχη ίσως γίνουν όλα καλύτερα από ότι τα περιμέναμε. Ωστόσο, ο νέος υπόγειος Σταθμός του Μετρό είναι πολύ πιο ωραίος από ό,τι ο καθένας τολμούσε να ελπίζει. Σε ολόκληρο τον κόσμο σπάνια μπορεί να βρεθεί άλλος Σταθμός του Μετρό τόσο ελκυστικός όσο αυτός στην Πλατεία Συντάγματος: Η γιγάντια μαρμάρινη αίθουσα θυμίζει αυτή ενός Μουσείου. Οι αρχιτέκτονες έχουν τοποθετήσει σε έκθεση όλα τα αρχαία ευρήματα που αποκαλύφτηκαν κατά τις ανασκαφές, σε ειδικές προθήκες ή σαν διακόσμηση για τους τοίχους.

   Αλλά αυτό που τραβά το μάτι είναι αναμφιβόλως ένα Ωρολόγιο με τρεις τροχούς στον άδειο χώρο κάτω από την οροφή: ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ είναι το έργο ενός διεθνώς γνωστού γλύπτη, με το όνομα Θόδωρος. Το πλήρες όνομά του είναι Θόδωρος Παπαδημητρίου, εβδομήντα χρόνων.  

Το ανοξείδωτο Ωρολόγιο, που κινείται με ηλεκτρική ενέργεια, είναι μερικώς καλυμμένο από μπρούντζο. Ο Μπρούντζος υποτίθεται πως δημιουργεί κάποιους συνειρμούς με τα μπρούντζινα έργα της αρχαιότητας. Οι επισκέπτες των Ολυμπιακών Αγώνων δεν θα μπορέσουν να αγνοήσουν το Ωρολόγιο του Μετρό.

    Για να εξασφαλιστεί πως στο Σταθμό του Συντάγματος όλα θα λειτουργούν άψογα για το 2004, όπως είναι σήμερα, οι υπεύθυνοι του Μετρό έθεσαν σε εφαρμογή δρακόντειους κανόνες. Η κατανάλωση φαγητού και ποτού απαγορεύεται στο Μετρό της Αθήνας. Το κάπνισμα; Αδιανόητο.

Παντού υπάρχει παρακολούθηση με video κάμερες, 24 ώρες συνεχώς.

    Ποιος θα τολμήσει τώρα να πει πως οι Έλληνες υπήρξαν οι εφευρέτες του χάους; Ιστορικά το ζήτημα είναι αναμφισβήτητο.

Αλλά, από τότε έχει περάσει πολύς χρόνος.           

 

 

___________________________________________________________

 

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

CONSTRUCTION PHASES